logo_czm1.jpg

Czm Michał Cichy

0
(Brak ocen)
Kategoria: Budownictwo
Przedstawienie

Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i duże ogólnopolskie ADM, ZGM oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe. Jesteśmy grupą ambitnych i kreatywnych ludzi. Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Dzięki temu, że nie popadamy w rutynę, nasze usługi od wielu lat utrzymują się na najwyższym poziomie. Firma powstała w 2008 roku i od tej pory oferuje klientom usługi w zakresie Kontroli obiektów budowlanych (roczne i pięcioletnie), Potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji są liczne listy referencyjne od zadowolonych klientów.


Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

Przeglądów budowlanych w pełnym zakresie

Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie określające stan techniczny budynków zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62).


Przeglądy instalacji wentylacyjnej i kominowej

Okresowe kontrole instalacji wentylacyjnej obiektów budowlanych określające stan techniczny wentylacji i przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62 pkt. 2) wykonywane przez inżynierów z uprawnieniami profesjonalnym sprzętem kontrolno-pomiarowym. 
Przeglądy instalacji gazowej

Okresowe kontrole instalacji gazowej obiektów budowlanych określające stan techniczny zaworów, kuchenek gazowych, przyłączy w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62 pkt. 2) wykonywane profesjonalnym sprzętem kontrolno-pomiarowym.

Przegląd instalacji sanitarnej

 Okresowe kontrole instalacji sanitarnej obiektów budowlanych określające stan techniczny elementów instalacji sanitarnej w pionach budynku oraz lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62 pkt. 2) wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami budowlanymi .


Pomiary części wspólnych do opodatkowania

Wykonujemy obliczenia części wspólnych do opodatkowania zgodnie z nową ustawą:  Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) zostały wprowadzone zmiany w sposobie opodatkowania właścicieli lokali podatkiem od nieruchomości. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1.01.2016 r. i obejmuję również części wspólne nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają następujące części wspólne nieruchomości:

    korytarze, hole, prześwity, przejścia oraz inne elementy budynku służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku z wyłączeniem klatek schodowych i szybów windowych,
    strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie, piwnice (jeśli nie są pomieszczeniami wykupionymi),
    pomieszczenia gospodarcze i techniczne (np. węzeł cieplny, hydrofornia),
    inne pomieszczenia i budynki zlokalizowane w obrębie działki, które nie stanowią pomieszczeń przynależnych do lokali.

Cennik
NazwaCena
przegląd pięcioletni
Wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej budynku
400 PLN/kpl
projekty budowlane
Wykonanie projektu budowlanego w wersji elektronicznej
500 PLN/kpl
pomiary częsi wspólnych
Pomiary części wspólnych do opodatkowania
400 PLN/kpl
przeglądy roczne
Wykonanie rocznej kontroli okresowej budynku
300 PLN/kpl