Przedstawienie

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, a proponowane rozwiązania prawne nastawione są zawsze na problemy i specyfikę klienta. Zależy nam na dobrej i bieżącej komunikacji z klientami. Nasze usługi świadczymy również bezpośrednio u klienta.
Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, energetycznego, cywilnego oraz gospodarczego, a także z zakresu sądowej oraz przedsądowej windykacji należności. Zapewniamy również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, głównie z branż budowlanej, finansowej i produkcyjnej. Kancelaria świadczy również na rzecz klientów usługi z zakresu obsługi rachunkowej i doradztwa podatkowego.
W ramach świadczonych usług Kancelaria prowadzi również szkolenia z zakresu stosowania prawa w zakresie specjalizacji, a także stosowania przepisów w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, "prawa internetu" czy praw konsumentów.


Zajmujemy się w szczególności zagadnieniami i sprawami:
•    O zapłatę za wykonane usługi, w szczególności roboty budowlane i sprzedane towary
•    O zapłatę odszkodowań, w szczególności za błędy wykonawców robót budowlanych
•    O zapłatę kar umownych z umów handlowych
•    O uzyskanie pozwolenia na budowę i z zakresu planowania przestrzennego przed organami administracji i sądami administracyjnymi
•    Związanymi ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości
•    Umów o roboty budowlane
•    Zakładania i rejestracji spółek, sporządzania umów spółek, a także bieżącą obsługą w zakresie funkcjonowania spółek
•    Kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, w tym audytami prawnymi, obsługą podatkową, sporządzaniem i opiniowaniem umów, doradztwem w bieżących sprawach firm, czy też wsparciem prawnym rozpatrywania reklamacji klientów
•    Obsługą spółdzielni
•    Sprawami z zakresu prawa energetycznego, w tym związanymi z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, służebnościami przesyłu, a także masową windykacją należności z tytułu sprzedaży mediów
•    Sporządzaniem dokumentacji dla portali internetowych, sklepów internetowych
•    Sporządzaniem umów handlowych, w tym w obrocie międzynarodowym, także w języku angielskim oraz wsparciem prawnym w procesie negocjacji z klientami, także zagranicznymi