_ATY6965.jpg

Obsługa Prawna Wierzycieli I Zadłużonych Robert Bąska

0
(Brak ocen)
Kategorie: BiznesPrawo
Przedstawienie

Posiadam 16 lat doświadczenia w obszarze windykacji należności na drodze prawnej, na każdym etapie przeterminowania:

- pozwy i pisma procesowe w postępowaniach sądowych o zapłatę, o udzielenie zabezpieczenia, o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej, w toku powództw przeciwegzekucyjnych, itp.,

- zarządzanie egzekucją komorniczą począwszy od złożenia wniosku o egzekucję i aktywny w niej udział, dyscyplinowanie organu egzekucyjnego do wykonywania wniosków wierzyciela, ustalanie w toku egzekucji majątku dłużnika, w tym za pomocą organu egzekucyjnego a także drogą administracyjną,

- ustalanie majątku dłużnika niezależnie od etapu przeterminowania należności, odzyskiwanie majątku zbytego przez dłużnika; skargi pauliańskie, oraz inicjowanie postępowań karnych,

- zabezpieczanie majątku dłużnika; zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, hipoteki przymusowe,

- ustalanie spadkobierców dłużnika, postępowania spadkowe z ich udziałem, postępowania cywilne i egzekucje komornicze przeciwko nim.

Odkupuję również długi, szczególnie potwierdzone tytułami wykonawczymi, nawet jeśli ich windykacja i egzekucja pozostają bezskuteczne od wielu lat.