IMG_20180701_002833_017.jpg

"SUKCESJA'' M&M BUSINESS

0
(Brak ocen)
Kategorie: BiznesPrawoReklama i marketing
Przedstawienie

1) Przedmiotem usługi jest zlecenie wyszukania pracowników i informacji na temat ofert wystawionych przez waszą firmę w zakresie świadczenia pracy/usług i nawiązanie relacji między Państwem a ewentualnym pracownikiem/wykonawcą, usługi.

CENTRUM INTEGRACJI REKRUTACYJNEJ

2) Za świadczoną przez nas usługę pobieramy wynagrodzenie w wysokości 10% jedno miesięcznego wynagrodzenia pracownika NETTO płatne : co miesiąc przez 24 miesiące

1. Z góry tj. przed rozpoczęciem przez nas działań w wysokości 50% z cennika przy przystąpieniu do wyszukiwania(Rekrutacji)  do czasu wpływu środków na konto, nie jesteśmy zobowiązani do podjęcia jakichkolwiek działań, (Sukcesja Consulting M&M Partnerstwo w działaniu i sukcesie

CENNIK ZALEŻNY JEST OD KATEGORII STANOWISKA WYSZUKIWANEGO KANDYDATA

2. Pozostała część 50%  po 14 dniach od podpisanej umowy między Państwem a wskazanym przez naszą firmę kandydatem której kopię należy przesłać w terminie 14 dni od jej zawarcia pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia wskazanego w umowie, wszelkie dane dotyczące pracownika dotyczącej umowy stanowią tajemnicę/ informację poufną bezwzględnie przez nas przestrzeganą, której naruszenie przez Strony będzie skutkowało karą w wysokości wynagrodzenia wskazanego w umowie.

3) Forma/ i środki znalezienia informacji na temat określony w pkt. 1 jak i wykonania przez nas jest zależna tylko i wyłącznie od woli Sukcesja Consulting M&M z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 105 i stanowi tajemnice przedsiębiorstwa i informację poufną w rozumieniu odpowiednich przepisów oraz jej dobra osobiste, której ujawnienie jest zabronione

4) Strony ustalają dowolną formę kontaktu pod numerem 570-656-161 - osoba kontaktowa Marcin Tabor lub pod adresem e-mail ; marcin.tabor@e-sukcesja.eu lub Pisemnie pod adresami Szosa Chełmińska 105, 87-100 Toruń

5) Termin związania ofertą przez Sukcesja Consulting M&M wynosi 3 dni. Może być skrócony przez Zleceniobiorcę. SUKCESJA M&M ZOBOWIĄZUJE SIĘ W CIĄGU 14 DNI DOSTARCZYĆ INFORMACJI(KANDYDATA) NA OKREŚLONE STANOWISKO WSKAZANE PRZEZ WASZĄ FIRMĘ POPRZEZ wpłacenie 50% wynagrodzenia, wówczas gdy dany kandydat nie spełni warunków w ciągu 14 dni, czyli zostanie zwolniony dyscyplinarnie lub nie stawi się do pracy Firma SUKCESJA M&M ZOBOWIĄZUJE SIĘ w ciągu 3 dni od otrzymania informacji e-mail marcin.tabor@e-sukcesja.eu na wskazanie kolejnego kandydata na owe stanowisko BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. W razie akceptacji proponowanych warunków prosimy o przesłanie maila z podpisem osoby upoważnionej do kontaktu/ zawierania tego typu umów/ reprezentacji lub maila wyrażającego zgodę na przedstawioną propozycję. Liczmy na współpracę bowiem, oferujemy znalezienie informacji na temat odpowiedniej do Państwa oczekiwań oferty i postępowanie wg. Naszej naczelnej zasady wyrażającej się w stwierdzeniu „Łączymy ludzi i firmy”. DROPWORKING,– SUKCESJA M&M BUSINESS oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych dotyczących ogłoszenia i ich rozpowszechnianie przez "SUKCESJA" CONSULTING M&M MARCIN TABOR i jej pracowników.


Cennik
NazwaCena
PRACA FIZYCZNA PRODUKCJA
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
1 000 PLN/NETTO
PROGRAMIŚCI, GRAFICY
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
3 000 PLN/NETTO
GASTRONOMIA
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
1 600 PLN/NETTO
INŻYNIEROWIE, ARCHITEKCI
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
2 000 PLN
KIEROWCY, KURIERZY
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
1 200 PLN/NETTO
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
1 000 PLN/NETTO
SPECJALIŚCI I TECHNICY
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
1 400 PLN/NETTO
MARKETING,REKLAMA I PR
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
2 000 PLN/NETTO
BIURO I ADMINISTRACJA
PODANE CENY SĄ CENAMI SUGEROWANYMI DO NEGOCJACJI
1 200 PLN/NETTO