Przedstawienie

Szkoła Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW prowadzi nauczanie osób dorosłych na kierunkach technik administracji, technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych, technik weterynarii. Prowadzimy również kursy i szkolenia językowe, zawodowe i interpersonalne