Przedstawienie
  • Strony internetowe: budowa i obsługa
  • pozycjonowanie: w modelu "opłata za wynik"
  • grafika reklamowa: katalogi, ulotki, naklejki, wizytówki itp.
  • Reklama zewnętrzna: tablice reklamowe, szyldy, oznakowanie budynków
  • grawerowanie i cięcie laserowe