Przedstawienie

1. Biuro rachunkowe

Taxologika świadczy usługi w zakresie księgowości małych firm (prowadzenie książki przychodu i rozchodu, karty podatkowej, rozliczania ryczałtu jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i in.), a także pełną księgowość podmiotów gospodarczych. Stosujemy nowoczesne programy informatyczne, zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jeżeli jesteś naszym nowym Partnerem (nie prowadzimy Twojej księgowości od początku) przed przystąpieniem do księgowania dokonujemy analizy wcześniejszych zapisów oraz wykonania obowiązków podatkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego (weryfikacja dopełnienia wszystkich formalności, np. zgłoszenie VAT, aktualizacja danych, podstawy do zwolnienia w VAT etc.).

Kancelaria Podatkowo-Księgowa Taxologika oferuje m.in.: 

a) prowadzenie księgi przychodu i rozchodu dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej 

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów do tego zobowiązanych

c) prowadzenie wszelkich niezbędnych ewidencji (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itp.) 

d) prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatków od towarów i usług

e) sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji VAT, rocznych PIT, CIT, i innych

f) sporządzanie i wysyłanie plików JPK

g) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla potrzeb KRS i urzędów skarbowych

h) przygotowywanie dokumentacji do NBP i Urzędu Statystycznego

i) prowadzenie kadr i płac

j) przygotowywanie dokumentacji do ZUS

k) bieżącą analizę obowiązków podatkowych oraz kadrowo-płacowych podmiotu pod kątem spełniania wymogów ustawowy

2. Doradztwo podatkowe

Oczekujemy na wpis na listę podmiotów uprawnionych do  prowadzenia doradztwa podatkowego.

3. Reprezentowanie w sprawach karnych skarbowych

Proponowane przez Taxologika sp. z o.o. usługi obejmują:

a) reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowanie, tj. naczelnikiem urzędu skarbowego, naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, prokuratorem, Policją 

b) udział w rozprawach przed sądami wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym,

c) pomoc w sytuacjach nagłych, tj. zatrzymania, przeszukania, przesłuchania,

d) sporządzanie pism procesowych,

e) udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowanie strategii obrony, negocjacje.

Zakres usług obejmuje również tak skomplikowane sprawy jak te związane z przestępstwami karuzelowymi w VAT, nierzetelnymi ("pustymi") fakturami czy uszczupleniem podatku akcyzowego.

4. Doradztwo gospodarcze

Oferta Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika w Szczecinie obejmuje także:

a) doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, ZUS oraz pracowniczych 

b) sporządzanie umów spółek osobowych oraz kapitałowych

c) aktualizację i zmiany funkcjonujących już ww. umów

d) przekształcanie podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne w spółki kapitałowe, spółki osobowe w spółki kapitałowe etc.) oraz przygotowywanie wszelkich dokumentów w tym zakresie

e) uzyskanie dla Klienta numeru EORI (eksport towarów)

f) obsługę posiedzeń zarządów, zgromadzeń wspólników i przygotowywanie dokumentacji

g) analizę możliwości i opłacalności przeniesienia spółki kapitałowej do innego państwa

h) doradztwo w zakresie trudnych wspólników, udziałowców i kontrahentów

i) przygotowywanie dokumentacji kredytowej do banków, firm leasingowych

j) analizę kontraktów, umów i porozumień z nowymi kontrahentami

k) analizę potencjalnych partnerów biznesowych i sporządzanie raportów z tej analizy pod kątem wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz wobec swoich kontrahentów (dostępne bazy danych, strony internetowe, rejestry MF, KRS etc.)

l) łączenie spółek kapitałowych i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie

5. Sprzedaż gotowych do działalności gospodarczej spółek z o.o.