Logo - GeoTest.jpg

Zakład Usłg Geologicznych GeoTest Piotr Bohdanowicz

0
(Brak ocen)
Kategorie: InneBudownictwo
Przedstawienie

Szanowni Państwo,

Nasza Firma wyposażona jest w aparaturę badawczą umożliwiającą szeroki zakres badań parametrów fizycznych i hydrogeologicznych gruntów. Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie aktualnymi normami i wytycznymi obowiązującymi w Polsce jak również w krajach Unii Europejskiej.

Oprócz analiz laboratoryjnych prowadzimy również badania o charakterze podstawowym i stosowanym w zakresie geologii, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii oraz ochrony środowiska wodno-gruntowego. W szczególności są to:

Dokumentacje geologiczne i geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne
Rozpoznanie terenu pod planowaną inwestycję
Dokumentacje hydrologiczno – hydrogeologiczne oraz ekosozologiczne
Badania gruntów i skał sypkich
Nadzór geotechniczny
Sporządzanie bilansów i dokumentacji zasobów struktur hydrogeologicznych i ujęć wód podziemnych
Projektowanie i wykonywanie ujęć wód podziemnych oraz wyznaczanie stref ochronnych ujęć wodnych
Oceny wpływu składowisk odpadów na wody podziemne
Ocena i prognoza zmian stosunków wodnych w obszarach intensywnej działalności gospodarczo-przemysłowej
Monitoring wód podziemnych
Wiercenia geologiczne
Wszelkie prace geologiczne i geotechniczne
badania nośności i zagęszczenia (VSS, sonda SD-10,LDD -100, Proctor, CBR)

Niezależnie od statusu inwestora oraz projektanta stawiamy na jakość świadczonych usług , tak aby stały się one świadectwem naszego zaangażowania i mogły stanowić wizytówkę naszej Firmy. Wysoka jakość naszych usług i bardzo krótki czas realizacji zlecenia stawiają nas w ścisłej czołówce firm o podobnym profilu. O pozycji jaką wypracowała sobie nasza Firma świadczy stale rosnąca liczba kontrahentów.

Życząc sobie oraz Państwu owocnej pracy, łączymy wyrazy szacunku.