Przedstawienie

„Bona Fides” zapewnia skuteczną, profesjonalną oraz osiągalną finansowo pomoc prawną i administracyjną, która jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Posiadając bogate doświadczenie w sprawach prawnych, administracyjnych i gospodarczych nasz zespół oferuje przede wszystkim:

  • profesjonalną współpracę w sprawach prawnych, administracyjnych oraz gospodarczych, która przynosi maksymalne efekty przy minimalnym zaangażowaniu Klienta, 
  • obsługę prawną, administracyjną i gospodarczą przedsiębiorców,
  • doskonałą znajomość skomplikowanego procesu pozyskiwania, przyznawania i rozliczania dotacji i dofinansowań,
  • wysoką skuteczność w uzyskiwaniu środków finansowych pochodzących z różnych źródeł oraz różnych instrumentów finansowych a także staranne i prawidłowe rozliczanie zdobytych środków,
  • rzetelne przygotowanie analiz finansowych, analiz ekonomicznych, biznesplanów i strategii dotyczących możliwości zdobycia zewnętrznych środków finansowych (dofinansowania z regionalnych i krajowych programów wsparcia, dofinansowania oferowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz dotacje z programów unijnych),
  • koordynację całego procesu związanego z uzyskiwaniem dofinansowania (od wypełnienia wniosku wraz z załącznikami po końcowe rozliczenie projektu) oraz bezpośredni kontakt z Instytucjami Zarządzającymi projektami,
  • pomoc w takich czynnościach administracyjnych jak rejestracja sądowa i organizacyjna, komunikacja z właściwymi urzędami państwowymi oraz samorządowymi, monitoring zamówień publicznych, opracowanie dokumentacji przetargowej i inne,
  • doradztwo we właściwym wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w załatwieniu formalności jakie są związane z założeniem działalności gospodarczej oraz dobór programu dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej.

„Bona Fides” charakteryzuje się sprawnością działań swoich specjalistów, co przekłada się na satysfakcję i zadowolenie po stronie Klienta. Ważny dla nas jest sprawny i szybki kontakt z naszymi Klientami, aby możliwie jak najwcześniej reagować na zgłaszane problemy. Korzystanie z doradztwa naszych ekspertów daje świadectwo odpowiedzialności oraz zapobiegliwości po stronie Klienta. Na rynku wyróżnia nas kompetencja, solidność i produktywność.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każda firma jest inna, dlatego do każdego Klienta-przedsiębiorcy podchodzimy w odpowiedni indywidualny sposób, koncentrując się na występujących u niego potrzebach oraz oczekiwaniach. Osobiste podejście do problemów oraz zagadnień przedstawianych przez naszych Klientów a także fachowość, solidność, efektywność w podejmowanych działaniach oraz skrupulatność i terminowość świadczonych prac pozwalają zaplanować właściwą strategię, która w końcowym efekcie prowadzi do osiągnięcia optymalnych i zadowalających w danej sytuacji rezultatów. 

Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” jest prowadzone przez specjalistów z olbrzymią praktyką w kontaktach z urzędami i urzędnikami, specjalistów znających zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw oraz mających bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych. Wiedza z szeroko pojętego doradztwa prawnego, administracyjnego i gospodarczego daje możliwość zastosowania najlepszych z dostępnych rozwiązań na rzecz naszych Klientów.