ESCRIBIR Małgorzata Wilczyńska.png

ESCRIBIR Małgorzata Wilczyńska

0
(Brak ocen)
Kategorie: InneBiznes
Przedstawienie

Świadczę usługi w zakresie:

•    prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i rejestrów VAT;
•    ewidencji ryczałtu;
•    pełnej obsługi kadrowo-płacowej;
•    wyprowadzania zaległości;
•    rozliczania dotacji.


W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

•    dokonuję zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu;
•    prowadzę ewidencje wyposażenia;
•    sporządzam plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzę ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych;
•    ustalam wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
•    prowadzę ewidencje VAT;
•    kontroluję dokumentację magazynową i dotyczącą kasy rejestrującej (fiskalnej);
•    ustalam wysokości należnego i naliczonego podatku VAT;
•    sporządzam i przekazuję do US miesięczne i roczne deklaracje podatkowe;
•    sporządzam i przekazuję do US pliki JPK;
•    przekazuję informacje o wysokości poszczególnych podatków, służące do sporządzenia przelewów na zobowiązania podatkowe.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

•    sporządzam umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji;
•    sporządzam listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
•    prowadzę dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS);
•    prowadzę imienne karty przychodów pracownika;
•    prowadzę kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją;
•    prowadzę ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych);
•    prowadzę ewidencje świadczeń socjalnych;
•    prowadzę ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego;
•    sporządzam i przekazuję do ZUS dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS);
•    sporządzam i przekazuję do US zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR;
•    sporządzam roczne informacje o składkach ZUS dla pracowników;
•    sporządzam zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie);
•    przekazuję informacje służące do sporządzenia przelewów na zobowiązania podatkowe, ZUS, wynagrodzenia pracowników.

Zakres świadczonych przeze mnie usług zawsze dostosowywany jest do potrzeb Klienta.

Ceny (już od 50,00 zł netto) uzależnione są od specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju koniecznych ewidencji, liczby (i rodzaju umów) zatrudnionych osób, ilości dokumentów. Ostateczna kwota zawsze ustalana jest indywidualnie.

Na życzenie, po uprzednim upoważnieniu, reprezentuję Klienta przed US i ZUS.
Oferuję możliwość dojazdu do Klienta po odbiór dokumentów.
Posiadam polisę OC.

Cennik
NazwaCena
PKPiR+VAT-do 20 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
250 PLN/komp.
PKPiR -do 10 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
150 PLN/komp.
PKPiR+VAT-do 10 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
200 PLN/komp.
PKPiR+VAT-do 50 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
350 PLN/komp.
Kadry i płace- do 5 osób
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
30 PLN/osoba
PKPiR -do 20 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
200 PLN/komp.
PKPiR -do 100 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
450 PLN/komp.
PKPiR -do 30 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
250 PLN/komp.
PKPiR -do 50 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
300 PLN/komp.
PKPiR+VAT-do 30 dokum./mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
300 PLN/komp.
PKPiR+VAT-do 100 dokum/mc
Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do Klienta.
500 PLN/komp.