logo final 1.png

Magdalena Nalepa Milenium Biuro Rachunkowe

0
(Brak ocen)
Kategorie: InneBiznesPrawo
Przedstawienie

Biuro Rachunkowe Milenium to firma łącząca energię i zapał młodości z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną wiedzą w zakresie obsługi kadrowo-płacowej i księgowej. Kładziemy nacisk na dobre relacje i zadowolenie klienta, dlatego priorytetem jest dla nas Państwa komfort, swoboda działania w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powierzając nam rachunki swojej firmy, zyskujecie czas na rozwój.

Przejmiemy obowiązki regulowane przepisami podatkowymi, rachunkowymi czy

o ubezpieczeniach społecznych. Tym samym zyskujecie Państwo całkowitą gwarancję bezpieczeństwa. Milenium Biuro Rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności księgowo – finansowej, oraz dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.


W zakresie księgowości oferujemy:

prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości 

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont

prowadzenie ewidencji środków trwałych

przygotowywanie planów amortyzacji

prowadzenie ewidencji do celów podatkowych

przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT

sporządzanie sprawozdań finansowych

rozliczanie kontraktów długoterminowych

sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

 Dodatkowe usługi:

sporządzanie przepływów pieniężnych pod wnioski kredytowe inwestycyjne 

sporządzanie dokumentacji cen transferowych


W zakresie kadr i płac oferujemy:

sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników adnotacjami dotyczącymi absencji 

ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w pracy

sporządzanie przekazu elektronicznego deklaracji rozliczeniowych

zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych

usuwanie z rejestru płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego

wprowadzanie do systemu komputerowego informacji o zatrudnionym lub zwolnionym pracowniku

przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego

sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem 

prowadzenie akt osobowych 

przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych

sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę

rejestrację pracowników w ZUS

przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia

społecznego i podatku dochodowego

sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników 

sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych właścicieli

kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy

 

W zakresie BHP/badań lekarskich oferujemy:

szkolenia dla pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

pilnowanie terminów, wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne


Oferujemy usługi nie tylko dla firm. Pomagamy w sporządzaniu zeznań rocznych, oraz korekt z lat wcześniejszych osób fizycznych. Jeśli nie umiesz, albo nie masz czasu na rozliczenie swoich PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, wynajmu mieszkania – napisz do nas.

Rozliczymy Cię szybko i wygodnie. Nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy, że prześlesz nam swoje dokumenty w formie elektronicznej, a my przygotujemy zeznanie i odeślemy je na maila, lub pocztą tradycyjną w formie papierowej – gotowej do podpisu i złożenia w urzędzie skarbowym, lub wyślemy je elektronicznie prosto do urzędu z urzędowym poświadczeniem odbioru.

Portfolio

Cennik
NazwaCena
ewidencja ryczałtowa
do 30 dokumentów
150 PLN
księgi handlowe
31-50 dokumentów
700 PLN
KPiR do 30 dokumentów
prowadzenie książki przychodów i rozchodów
230 PLN
sporządzenie PIT-11
stawka za 1 pracownika
40 PLN
księgi handlowe
51-100 dokumentów
1 200 PLN
KPiR 31-50 dokumentów
prowadzenie książki przychodów i rozchodów
270 PLN
rozliczenia roczne
sporządzanie zeznań rocznych, korekt PIT osób fizycznych
100 PLN
obsługa kadrowo-płacowa
prowadzenie teczek osobowych, sporządzanie list płac
40 PLN
ewidencja ryczałtowa
31- 50 dokumentów
200 PLN
księgi handlowe
do 30 dokumentów
550 PLN
Portfolio